Regulamin

Regulamin Sesji Fotograficznych

Niniejszy regulamin został stworzony na bazie wieloletniego doświadczenia, wydarzeń i najczęściej zadawanych pytań. Nazywam się w nim „FOTOGRAFEM” a każdego kto korzysta z moich usług „KLIENTEM”

Stworzony został po to, by współpraca była jasna i przyjemna. Nie ma co się go obawiać, choć brzmi konkretnie, to te konkrety mają na uwadze obustronne dobro i satysfakcję z wspólnie wykonanej pracy. 

 1. Każdy klient zapisując się na sesję ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem.
 2. By zapisać się na sesję należ zapytać o dostępność terminu. Sesje najlepiej rezerwować z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Czas oczekiwania na wolny termin może być dłuższy lub krótszy w zależności od wielu czynników.
 3. Warunkiem rezerwacji terminu jest wpłata zadatku. Zadatek jest bezzwrotny.
 4. Chętni na sesję muszą powierzyć Fotografowi swoje imię, nazwisko, adres emailowy oraz numer telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących sesji oraz jej realizacji. Przekazywane Fotografowi dane są przetwarzane tylko i wyłącznie w ramach wykonywanej usługi.
 5. Zmiana terminu sesji może mieć miejsce jednorazowo i tylko w wyjątkowych sytuacjach zarówno dla jednej i drugiej strony. Klient ma obowiązek poinformowania na minimum 24h przed planowaną sesją o zaistniałej sytuacji.
  Niestawienie się Klienta na sesji bez wcześniejszego poinformowania Fotografa powoduje przepadnięcie wpłaconego zadatku.
 6. W przypadku sesji plenerowych i braku pogody – decyzja o zmianie terminu na inny LUB odbyciu sesji w studio zostaje podjęta w dniu umówionej sesji, nie wcześniej, bowiem prognozy pogody ,‚do przodu” często są nietrafione. Klient kontaktuje się w tej sprawie z Fotografem i wspólnie podejmują decyzję.
 7. Klient deklaruje dany pakiet z oferty przy umówieniu się na sesję. Nie ma możliwości zmiany pakietów po odbytej sesji.
 8. Punktualność przybycia na sesję jest bardzo ważna. Jeśli czujesz, że się spóźnisz poinformuj mnie o tym telefonicznie. Klient powinien pamiętać, że opóźnienie jest kosztem poświęconego mu czasu. Proszę pamiętaj, że mam innych klientów zarezerwowanych w dni zdjęciowe, także przybycie na czas na sesję jest priorytetem. Zatem w przypadku spóźnienia – sesja została skrócona o czas spóźnienia. Fotograf zastrzega sobie prawo do odwołania sesji w przypadku opóźnienia dłuższego niż 30 minut.
 9. Na sesji obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania zdjęć i filmów przez Klientów.
 10. Zakupione fotografie, odbitki, foto obrazy, albumy i inne zamówione przez klienta rzeczy czyli produkty finalne nie podlegają zwrotom, reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec fotografa. Rezerwując udział w sesji zdjęciowej klient oświadcza, że zapoznał się z dorobkiem artystycznym fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego prezentowane. Fotograf gwarantuje wykonanie zdjęć w jakości porównywalnej lub lepszej do fotografii w portfolio i galeriach zdjęć fotografa. Fotograf zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji zmieniających oryginalną postać zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę i treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów przez Klienta lub osoby trzecie. Klienci akceptują, że fotograf poprawia zdjęcia według własnej inwencji twórczej i nie przerobi zdjęcia w sposób, jaki nie jest jego stylem, nie odda zatem zdjęć „prawie nie retuszowanych”. Fotograf każdą sesję trochę stylizuje, ubarwia, zmienia kolorystykę i charakter utworu graficznego, przez co efekt finalny jest różny od surowego zdjęcia wyjściowego. Postprodukcja może wpłynąć np. Na odcień cery.
 11. Fotograf nie jest grafikiem i nie wykonuje fotomontaży, nie podmienia tła, nie dorobi krawatu jeśli o nim zapomnicie. Natomiast starannie retuszuje oraz poprawia ogólny wygląd zdjęcia.
 12. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wykonywane wydruki ‚na własną rękę’ w innych laboratoriach fotograficznych z którymi nie współpracuje. 
 13. Zapłata za wybrany pakiet zdjęciowy następuje po zakończeniu wspólnej sesji zdjęciowej.
 14. Fotograf udostępnia klientowi zdjęcia wykonane podczas sesji w postaci nieobrobionych zdjęć ze znakami wodnymi, by Klient mógł wybrać ilość zgodną ze zdeklarowanym pakietem. Czas na przygotowanie ‚,galerii do wyboru” to 10 dni roboczych.
 15. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii jaką zakupił. Nie ma możliwość otrzymania „reszty” zdjęć czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ujęć ponad pakiet zgodnie z cennikiem.
 16. Fotograf przekazuje obrobione, wybrane przez klienta zdjęcia w ciągu 30 dni od dnia wybrania przez Klienta. Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku urlopu, choroby, intensywnego sezonu zdjęciowego itp. Przyspieszanie pracy fotografa jest niewskazane, nie służy mu i stresuje. Czas jaki musi poświęcić na zapytania „kiedy będą zdjęcia” tylko wydłuża pracę nad obróbką. Termin oczekiwania jest wypadkową tego, jak wiele Fotograf ma pracy i też mu bardzo zależy, by jak najszybciej oddać Klientowi swoje dzieło w jak najlepszej jakości.
 17. Klient powinien wybrać zdjęcia do obróbki w ciągu 21 dni (3 tygodni). Nie wybranie zdjęć we wskazanym terminie powoduje wydłużenie czasu Fotografa na obróbkę materiału z 30 dni roboczych na 90 dni roboczych.
 18. Fotograf przetrzymuje nie wybrane zdjęcia na dysku do czasu oddania gotowych zdjęć czyli realizacji zamówienia. W tym czasie Klient może dokupić dodatkowe zdjęcia. Po obróbce i oddaniu gotowych zdjęć klientowi, nieobrobione zdjęcia są usuwane z dysku. Po realizacji zamówienia obrobione zdjęcia są przechowywane jeszcze u Fotografa przez okres 2 miesięcy, po tym czasie są nieodwracalnie usuwane z dysku.
 19. Zdjęcia, odbitki i wszelkie zamówione materiały należy odebrać od fotografa w ciągu 30 dni od  otrzymania powiadomienia o gotowości zamówienia. Po tym czasie produkt końcowy zostaje poddany utylizacji. Całkowity koszt ponownej realizacji produktów pokrywa Klient.
 20. Istnieje możliwość wysłania zamówienia kurierem za dodatkową opłatą, co należy uzgodnić bezpośrednio z fotografem w ciągu 30 dni od  otrzymania powiadomienia o gotowości zamówienia.
 21. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych. Publikacja wizerunku może dotyczyć autorskiej strony internetowej fotografa, portali społecznościowych (facebook, instagram) oraz galerii, wystaw, wernisaży, materiałów promocyjnych i reklamowych. Szanowny Kliencie pamiętaj, że nigdy nie pokazuję całej sesji – chyba że tego chcesz, a jedynie wybrane zdjęcia.
  Dla Fotografa zgoda na publikację jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga by móc promować swoją pracę. Jest mi bardzo miło kiedy mogę pochwalić się efektami sesji i gdy ktoś tak ja Ty trafi do mnie widząc Twoje zdjęcia.
 22. Klient ma prawo w każdej chwili żądać usunięcia danych osobowych, w tym również swojego wizerunku z poszczególnego pola lub całkowicie z wszystkich na które wyraził zgodę.
 23. Moja praca jest również moją pasją, co dla Was stanowi wspaniały bonus, bo możecie mieć pewność, że oddam jej całe swoje serce i zaangażowanie. Pamiętajcie proszę, że powyższe wytyczne dyktowane są wielką chęcią przeżycia przez nas wspaniałego czasu, bez nerwów, niedomówień czy zagubionego szacunku. Jesteście dla mnie ważni, dzięki Wam mogę się rozwijać i tworzyć dla Was wspaniałe fotografie, które będą waszym dziedzictwem dla pokoleń. Każdy moment spędzony z Wami to dla mnie zaszczyt.
 24. Udział Klienta w sesji jest równoznaczny z akceptacją informacji zawartych na stronie – Regulamin.

Wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia (dokumenty księgowe, zamówienie odbitek, przesłanie zdjęć do wyboru). przechowywanie moich zdjęć w miejscach typu komputer Fotografa, dyski twarde i zewnętrzne.

Zapoznałem/am się z Regulaminem i go akceptuję.

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to znaczy, iż postanowienia dotyczące wykorzystania zdjęć, sposobu tego wykorzystania oraz praw autorskich nie podlegają ramą czasowym. W przypadku kwestii spornych, których rozwiązanie wykracza poza dobrą wolę obu stron, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

DOBROWOLNA ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Osoby biorące udział w zdjęciach automatycznie i dobrowolnie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku, swojego dziecka w portfolio Wojciechowska Fotografia – jeżeli nie wyrażają Państwo takiej zgody należy koniecznie taką informację podać podczas rezerwacji sesji.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych zgoda na publikację zdjęć jest dobrowolna i nie może być wynagradzana rabatami, darmowymi ujęciami, prezentami rzeczowymi.